EUHARISTIJA

Sakramenat nad svim sakramentima u kojem nam je Isus ostavio svoje Presveto Tijelo i Krv kao nebesku hranu na zemaljskom putu. Ovaj sakramenat je najveća Tajna i najveće blago Crkve na ovom svijetu. Nema pod kapom nebeskom važnije stvarnosti niti većeg čuda Božje ljubavi od Euharistije! Na žalost, proporcionalno veličini dara naša je zatvorenost prema tom daru! Naime, nigdje nam se tako i toliko Bog nije darovao, ali isto tako nigdje tako i toliko mi ljudi Boga ne odbijamo, preziremo, gazimo, i odbacujemo kao što je to u odnosu prema ovom Presvetom Sakramentu! Možemo slobodno reći kako je kriza Euharistije ekvivalentna krizi Crkve. Odbijanje Euharistije odbijanje je Krista. Statistike govore da 85% katolika u Hrvatskoj živi bez ovog nebeskog lijeka i na taj način sami su sebe odijelili od Božje ljubavi i spasenja i tako osudili ovdje na zemlji na duhovnu bolest, a u vječnosti na propast. Većeg nam zla na osobnoj i kolektivnoj razini ne treba. Štoviše, takav odnos prema Euharistiji  za neminovnu posljedicu ima sva ova suvremena zla koja su nas danas zadesila! Pa unatoč tomu, mnogi i dalje ne shvaćaju ozbiljno ovu Tajnu Božje ljubavi među nama.

Nedjeljna sveta misa je za nas vjernike Božja zapovijed! Ako je bez teškog razloga izostavimo, svaka propuštena nedjeljna misa i u zapovijedane svetkovine postaje nam jednim teškim ili smrtnim grijehom koji nas odvaja od milosti Božje i zajednice Crkve. Tu nema kompromisa niti uljepšavanja, možemo samo ovu istinu prihvatiti i živjeti, sada i u vječnosti ili odbiti i umrijeti za života.

Euharistija je izvor i vrhunac sveg života i djelovanja Crkve. To znači da bez Euharistije nema niti jednog dobra, ali i da sva dobra koja nam je dobri Bog ostavio, ostavio je u i po Euharistiji.

Sljedeći veliki problem je taj, da od onih koji dolaze nedjeljom na Euharistiju, dobar dio apstinira od primanja pričesti, tj. samo dolaze na misu ali ne sudjeluju u misi cjelovito. Upravo je to jedan od pokazatelja kako i oni koji jesu na misi, ne razumiju što je misa. Stoga je vrlo važna kvalitetna, ozbiljna, dugoročna, sustavna i neumorna pouka vjernika. Budući da je velikoj većini vjernika jedina prilika da nešto čuju ili o nečem vjerničkom razmišljaju na misi, onda se nameće zaključak kako bi barem 60% svake propovijedi trebalo biti obojeno Euharistijski! Inače će nam se dogoditi tragedija - da dolazimo, gledamo, slušamo i ništa ne razumijemo. Da smo bolesni, stojimo kraj lijeka, a ne uzimamo ga da ozdravimo. Budući da nije moguće susresti Isusa i ostati nepromijenjen, ako dolazimo na misu i ne mijenjamo se, to onda znači da moramo promijeniti svoj odnos prema Isusu tj. misi i dopustiti da nas Isus i njegova žrtva Euharistije počnu mijenjati.

Euharistiju se dakle počinje shvaćati slaveći redovito svetu misu, pobožno slušajući i otvarajući se milosti Duha Svetoga. Ona, Euharistija vodi nas kroz poklonstvo do susreta sa živim Bogom. Stoga, iz slavlja Euharistije proizlazi ne samo poslanje, nego i odgovornost nas katolika za ovaj svijet. Svijet koji vapije za Bogom, ali toga nije svjestan. Tko će mu donijeti i darovati ono što traži, ako li ne mi koji u ovom Sakramentu prepoznajemo i susrećemo Živoga Boga, svakog dana, svake nedjelje i blagdana.